Dryer ventiler rör rörkoppar varmvatten röret

2

Jag installerar en lång torktumlare i krypplatsen under mitt hus för att ersätta den gamla. Jag använder en kombination av både flexibla metallrör och styva spissledningar för att försöka minska friktionen så mycket som möjligt. Tyvärr är rörets längd 20 meter och det finns verkligen inget alternativ. På flera ställen kommer rören nästan i kontakt med kopparvattenröret för huset - det är ett mycket tätt område och jag gör mitt bästa för att undvika att röra röret. Är det ett problem om både de flexibla och styva rören kommer i kontakt med kopparvattenröret på några små ställen?

    
uppsättning Mark Phillips 08.08.2013 01:15

1 svar

4

Det här är inte troligt att det är ett stort problem, men jag kan tänka mig på två sätt som det kan orsaka problem. En är buller som kan uppstå när röret rör sig på grund av termisk expansion eller snabb vattenavstängning. En annan är galvanisk korrosion, som kan uppstå när icke-kopparmetaller kontaktar kopparvattenrör.

Endera av dessa problem kan lätt lösas genom att placera en sektion av skumrörisolering runt kopparröret på ett sätt som förhindrar kontakt med kanalen.

    
svaret ges 08.08.2013 01:40