How ska jag koppla 2 brytare som styr 1 ljus och 1 kärl?

2

Förra vintern drog jag makt in på vinden. Jag sätter i en 2-låda låda med 2 brytare. En strömbrytare styr ett ljus på vinden och fungerar bra. Den andra kontrollerar ett uttag och jag insåg månader senare att strömmen är alltid på, strömbrytaren har ingen inverkan.

Jag hade använt några ledningsböcker och gjort självdiagrammet själv så jag antar att jag har något trådlöst felaktigt? Jag har svart, vit och markerad i kraften som kommer in och ström till ljus och svart, röd, vit och jordad i kraften till det uttagna uttaget. Om jag behöver dra utloppet till diagrammet hur det är ledningar kan jag göra det. Här är vad jag har i rutan för växlarna:

EDIT:Jagskulleviljaatthelauttagetfungeradepåströmbrytaren,ingetkontinuerligt.

Redigeraförattläggatillettfotopåvarförjagkoppladebehållarensåsomjaggjorde.Ändradentilllösningensomärmarkeradunderarbetet.

    
uppsättning user20127 26.10.2014 14:23

2 svar

1

Om du hade tänkt att uttaget skulle bytas skulle uttaget ha varit anslutet till den röda omkopplade ledningen till "heta" sidan av uttaget. Den "neutrala" sidan av utloppet skulle ha varit ansluten till den vita ledningen. I det här fallet borde den svarta tråden i utloppslåsen ha varit helt enkelt sladdad för att täcka änden och skjutas på baksidan av lådan, om den inte är ansluten till någonting.

Den svarta ledningen kan komma till spel om uttaget var dubbelsidig (två uttag). Användningen skulle vara att en av de två skulle bytas och den andra skulle drivas hela tiden. För att ansluta den här skulle du ta bort flikbrytaren på den "heta" sidan av uttaget. Låt borttagningsfliken vara på plats på "neutral" sidan av uttaget. Den svarta ledningen skulle ansluta till alltid uttaget på sin "heta" sida. Den röda ledningen skulle ansluta till det uttagna uttaget på sin "heta" sida. Slutligen, som tidigare, skulle den vita ledningen anslutas till den vanliga "neutrala" sidan av uttaget.

    
svaret ges 26.10.2014 15:24
3

Du glömde att ta bort fliken på uttaget.

Vill du ha den röda linjen för att styra en halv duplex? Och svarta att mata den andra kontinuerligt? Det finns en liten kopparflik mellan de heta skruvarna som du tar bort för att göra detta.

    
svaret ges 26.10.2014 15:19