Vad betyder termen "uppfödare" i The Chronicles of Riddick?

18

I Riddicks kronor hänvisar både Vaako och hans fru Dame Vaako till Riddick som "uppfödare". Är det en tävling de antar att han är medlem i? Jag säger "antar" för senare

it is discovered that he is actually a Furyan, but I don't think Vaako or his wife knew that at the time they were calling him a "breeder".

Vad betyder termen "uppfödare" i den här filmen?

    
uppsättning gnovice 28.02.2012 17:55

1 svar

27

I Riddick universum är Vaako och Dame Vaako necromongers. Necromongers ser livet som en abberation som ska korrigeras och existerar i ett tillstånd där de är "fjärdedelar döda". En bieffekt av denna process är att det gör ämnet sterilt - trots allt, om du tror att livet är avskyvärt, vill du inte göra mer av det. (Tyvärr kan jag inte komma ihåg i vilken Riddick sak jag läste / såg / hörde / spelade detta.)

Riddick en "uppfödare" klassificerar honom som någon som kan reproducera. Det kan också dubbla som en epithet och förolämpning eftersom det beskriver en handling som anses omoralisk i nekromarkultur.

    
svaret ges 28.02.2012 19:08