Underground Feeder Wire OK i källaren?

0

Jag måste köra en 60 AMP-subpanel och ha cirka 45 "totalt ledning mellan huvudpanelen och den föreslagna platsen för delpanelen. Jag har en del av underjordisk matarkabel (6 gauge koppar med 10 gauge ledig tråd).

Detta är en bostadsinstallation, enfamilj.

Min fråga är, skulle det finnas någon anledning att jag inte kan använda UG-mataren i källaren? Det är den gråa plana ledningen.

    
uppsättning Al Hunt 02.04.2016 20:00

1 svar

2

Du kan använda UF-kabeln någon plats där du kan använda NM-B-kabel inomhus.

Art 334 är NM-kabel

Art 340 är UF-kabel


NEC 2011

Artikel 340 Underjordisk matare och grenkrets: Typ UF

II. Installation

340.10 Användning tillåts

Typ UF-kabel ska tillåtas enligt följande:

(1) För användning under jord, inklusive direkt begravning i jorden. För underjordiska krav, se 300.5.

(2) Som enledarkabel. Om det är installerat som enledarkablar ska alla ledare av jordad ledare eller grenkrets, inklusive jordad ledare och utrustning, jordledare, installeras i enlighet med 300.3.

(3) För anslutning på våta, torra eller frätande ställen enligt de kända metoderna för denna kod.

(4) Installerad som nonmetallic-sheathed kabel. Om så är installerat ska installations- och ledarkraven överensstämma med delarna II och III i artikel 334 och ska vara av multigelertypen. *

    
svaret ges 02.04.2016 21:44