Vad var ämnet dolt i olivoljan i Clancy-serien Jack Ryan?

5

I hideout av Suleiman i Jack Ryan TV-show ser vi terroristerna upptagna glidande glatta glasbehållare individuellt i skrymmande olivolja-behållare. Antalet olivoljekassor gav mig intrycket att en del massa smugglades. Cesiumstoftet som senare hämtats i behållaren i Boston hamn finns också i smala glasbehållare, men de är bara rackade ihop, och är olivolja-intilliggande men inte nedsänkta i oljan.

Finns det någon indikation på vad ojämnheten var om? Var det cesium? Var det Ebola? Var det något annat, som droger?

    
uppsättning bukwyrm 27.09.2018 14:22

1 svar

3

Det skulle ha varit cesium.

Vi vet att Ebola redan hade introducerats till tidigare gisslanläkare (tydligen genom medicinering), så de enda andra föremålen som krävdes för planen var plastpump och cesium.

Den enskilda cesiumbehållaren skulle ha varit något skyddad mot grov hantering av oljoljaens viskösa natur.

Förmodligen är denna metod det som testades i pilotepisoden när mindre olivoljaflaskor användes.

Vikännertillkasseensstorlek(5'x3')ochattendastendelavinnehållettogsbort.Frånbilden7-8storaflaskorvardera,kanskemedencesiumbehållare.

VivetattungefärligtantalflaskorhartagitsborteftersomSuleimanbarahar7kvar(plusdensombrötifraktbehållaren).

    
svaret ges 27.09.2018 20:28