Congestion charge? [stängd]

2

Jag reser till London på lördag eftermiddag & Jag kommer att bo i ett område som ligger inom trafikstockningszonen. Eftersom det är en helg förstår jag att jag är undantagen för att betala. Men jag kommer att lämna detta område på måndag, så måste jag betala avgiften när jag kommer ut ur en zon

    
uppsättning Phil Russell 20.04.2018 16:24

1 svar

4

Om du kör ett fordon inom zonen och inte tar kollektivtrafik eller en hytt (i vilket fall du inte behöver betala), så länge du befinner dig utanför trafikstockningszonen vid 0700 måndag morgon behöver du inte betala.

391.133     
svaret ges 20.04.2018 16:41