Är det något problem med att jag splicer en kontinuerlig neutral tråd och kopplar en Wemo-switch till den?

0

Jag har installerat 3 wemo switchar inga problem alls. Den neutrala ledningen har kapas på med en trådmutter i alla installationer. Jag försöker installera en annan wemo switch på en annan plats och det verkar som att den neutrala ledningen är en kontinuerlig ledning. Finns det något problem med att jag splicer denna tråd och kopplar omkopplaren till den här ledningen?

    
uppsättning Trying_hard 27.10.2015 00:11

1 svar

1

Nej. Om du är säker på att den är jordad (neutral), och det finns tillräckligt med slack, fortsätt och använd den. Se bara till att du stänger av strömmen innan du skär kabeln.

    
svaret ges 27.10.2015 03:45