How kan jag avgöra om en vägg är lastbärande? [duplicera]

0

Jag gör några renoveringar i vårt hem och vill öppna upp vissa områden men inte säker på om väggarna är belastande eller inte jag har en tre våningar i ett fritidshus, ingen källare bara en crawlspace där ugnen är och anka arbete. vill också öppna upp trappa men behåll en del av väggar

    
uppsättning Cheryl 11.02.2015 19:00

1 svar

2

Lastbärande väggar löper typiskt vinkelrätt mot golv- och takbalken. Så om du kan ta reda på vilken riktning de kör i, har en vägg vinkelrätt mot det en bra förändring av att vara bärande.

Om det finns en krypthastighet som du kan komma åt, är det ett enkelt sätt att bestämma golvriktningsriktningen. Du kan också kolla stödpelarna / polerna nedanför. Varje vägg ovanför en stödpelare är också sannolikt bärande.

Annat än det måste du ta med någon som kan hjälpa dig att räkna ut det (entreprenör / ingenjör).

Observera att om du är öppen för tanken på att hålla "delar" av väggarna, så är det bra, eftersom de nämnda delarna kan hysa stödkolumner för balkar som sträcker sig över den del av väggen du tog ut. Hur stora dessa strålar behöver vara går tillbaka till att behöva en konstruktionsingenjör för hjälp.

    
svaret ges 11.02.2015 19:23