How är oljetryck för turbinmotorer förknippad med turbinmotorhastighet?

0

Jag har sett scenarier där motoroljetryck kan användas för att indikera om turbinmotorer utför sig korrekt med önskad hastighet.

Hur exakt är detta associerat?

Jag är inte säker, men om jag var tvungen att gissa; EDP (motordriven pump) från motorstart skulle så småningom öka flödeshastigheten för motorolja då motorns varvtal ökar, vilket ökar flödet till tryckregulatorn som ökar oljetrycket?

    
uppsättning ApolloMission4 13.05.2017 00:25

0 svar