How att reparera en bordsyta?

1

Bordet är en bönformad ihålig konstruktion tillverkad av två 4 mm hårda platta och har en konvex sidospår. Överytan och sidorna är belagda sömlöst.

Det är 40 mm tjockt och ca 1,5 kvadratmeter i området, och jag behöver inte bearbeta bottensidan, bara den övre ytan och sidorna.

Bordet har få hål (upp till 7 mm i diameter) och många repor över hela ytan och sidor (upp till 2 mm djup).

Jag måste reparera det och förhoppningsvis göra det bättre än att köpa en ny.

  • Jag vill att den ska vara ogenomskinlig, icke-glansig, mörkblå färg.

  • Jag vill också att den är lättantändlig, säker för mat, tvättbar och slags resistent mot barns tekniska experiment.

  • Vilken typ och mängd beläggning, färgämne eller annat material som ska användas, vilka verktyg behöver jag, och vad är processen?

        
    uppsättning George Polevoy 14.09.2015 11:33

    0 svar