How mycket visste föräldrarna i säsong 1 av The Sinner?

3

Under säsong 1 av "The Sinner" nämner Cora och Phoebes föräldrar under ett av polisintervjuerna, att Cora sprang iväg och Phoebe dog en månad senare.

Det här är inte meningsfullt för mig. Vid den tidpunkten fann Phoebe kropp ännu inte ens, så föräldrarna hade aldrig bevis på att Phoebe faktiskt dog. När frågade senare, varför de aldrig rapporterade de barn som saknades, sa moderen helt enkelt att de trodde att båda döttrar sprang iväg tillsammans. Återigen hade de ingen indikation på att Phoebe hade dött.

Cora kunde aldrig ha sagt till dem att Phoebe dog, för att hon inte kunde komma ihåg natten till slutet av säsong 1.

Så jag antar att min fråga är: Visste föräldrarna att Phoebe dog, eller antog de helt enkelt det värsta? Om så är fallet, varför den specifika referensen att hon dog "en månad" efter att Cora sprang bort?

    
uppsättning pgruetter 20.11.2018 15:39

0 svar