How är en 14 CFR 101 sUAS NOTAM inlämnad för ett oregistrerat flygplan?

5

FAA främjar användningen av NOTAM för att meddela sUAS-operationer, och kräver det i 333 undantag och cirka 107 undantag. SUAS (droner / modellflygplan) under 14 CFR 101 har dock beslutats att inte kräva registrering.

Drone NOTAM-poster är inte möjliga utan ett registreringsnummer.

Hur kan man, utan att registrera ett 101-flygplan, en fil en Drone NOTAM?

    
uppsättning mongo 01.11.2017 10:49

0 svar