Do piloter har rutiner och skyddsåtgärder mot oavsiktlig höjdavskiljning?

9

De flesta avancerade autopiloter med en vägledningspanel låter dig välja en höjd och flyga till den. Det kommer ofta att växla över till en höjdhållningsläge om flygplanet är tillräckligt nära den valda höjden och flygförhållandena som den aktuella vertikala hastigheten är rätt. Min fråga handlar om hur vaksam piloten måste vara för att förhindra att höjden av höjden händer vid fel tidpunkt.

Handboken Garmin G1000 beskriver beteendet som detta:

As the aircraft nears the Selected Altitude, the flight director automatically transitions to Selected Altitude Capture Mode with Altitude Hold Mode armed (Figure 6-7). This automatic transition is indicated by the green ‘ALTS’ annunciation flashing...

At 50 ft from the Selected Altitude, the flight director automatically transitions from Selected Altitude Capture to Altitude Hold Mode and holds the Selected Altitude (shown as the Altitude Reference).

Men den här förinställda höjden stannar kvar när flygningen fortskrider, inklusive under de flesta lägesändringar. Det finns vissa lägesändringar där den här gamla höjden kan orsaka problem om den initierar en höjdinspelning, som en övergång till ett körläge eller ett tillvägagångssätt. (Se till exempel "En havsnivå i sinnet" i det här nyhetsbrevet ). Autopiloten skulle försöka nå den gamla höjden när förhållandena är rätt (vilket kan kräva turbulens eller andra förhållanden för att få AP att försöka flyga till den inställda höjden). Planet skulle göra vad piloten tidigare hade sagt att den skulle göra, inte vad han ledde planen att göra för tillfället.

Från ett mänskligt perspektiv, skulle autopiloten följa det gamla höjdmålet i ett problematiskt scenario göra systemet lättare att förstå, men skulle kräva mer mentalt arbete från piloten för att behålla modemedvetenheten. Under vissa förhållanden kan denna höjdsuppsamling potentiellt skapa en säkerhetsproblem om autopiloten inte på annat sätt mildrar den plötsliga rörelsen i oavsiktlig riktning.

Efter att ha sett ett fall där piloten frågade "varför händer det" så insåg att han hade misslyckat sin höjdväljare, jag undrar hur smart autopiloten är och hur rutinerna är för att hantera höjdväljaren. Förväntar piloten vanligtvis att autopiloten eller flygledaren ignorerar eller rensar den valda höjden när det behövs, eller behöver han noggrant hantera den valda höjden för att undvika oavsiktlig manövrering?

REDIGERA : Jag frågar om det finns några säkerhetsfunktioner för höjning av höjden (som inte tillåter höjning av höjd i glidlöpningsläge) eller checklista / procedurer relaterade till höjning av höjd. Om du tror att det inte finns några av dem och att piloten tar fullt ansvar för oavsiktliga höjdsfångar, vänligen svara varför du tycker det.  

    
uppsättning Cody P 17.08.2016 21:42

1 svar

4

På Boeing 737 NG:

ALT ACQ är alltid beväpnad när flygledare och / eller autopilot är inblandade i klättring / nedstigningsläge (V / S, VNAV, LVL CHG, TO / GA, CWS P), men som du föreslår hämmas i G / S och G / P (glidbanor, glidbanor).

På en typisk ILS skulle jag normalt ställa in den höjda inställningshöjden (som skulle fångas under missad tillvägagångssätt i TO / GA-läget) vid glidbanans infångning. Du kan också ställa in den höjda inställningshöjden när ALT HLD är förlovad, och du vet att du inte behöver byta höjd igen förrän vid avlyssning av glidhöjden. (När du ändrar den valda höjden med ALT HLD ingrepp, hålls den "höll" höjden, tills ett nytt vertikalt läge är inkopplat, oavsett vald höjd).

HURTIGT, genom att utföra ett icke-ILS-tillvägagångssätt i V / S eller VNAV, kommer den inställda höjden att fångas vid nedstigning. För att undvika detta ställs tillvägagångssättet MDA vanligen på höjdväljaren och hålls där tills tillräckligt (vanligen 300 ft) under den missade inställningshöjden. När man passerar genom denna höjd skulle den höjda inställningshöjden ställas in (logiken implementeras för att säkerställa att höjden inte fångas under "avveckling" av den valda höjden).

Slutligen utförs en icke-ILS med hjälp av IAN (Basically Boeings lösning för att utföra Non-ILS med ILS-visnings- och kontrolllagar, med användning av FMC-data), den slutliga nedstigningen skulle utföras i G / P-läge, som uppträder ungefär som G / S-läge, vilket eliminerar användningen för att initialt välja MDA.

    
svaret ges 22.08.2016 13:37