Är Magic School Bus faktiskt magisk?

38

Är Magic School Bus, av The Magic School Bus franchise, faktiskt magisk? Å ena sidan kallas det magi och gör många saker som vetenskapen förmodligen inte kan uppnå. Å andra sidan kallas det bara magi av antingen barn eller människor som pratar med barn och det skulle vara udda för en science-based pedagogisk serie att ha ett stort magiskt element.

Så är Magic School Bus faktiskt magisk, eller har Clarks tredje lag trätt i kraft och det är bara riktigt avancerad vetenskap?

    
uppsättning Rogue Jedi 14.03.2016 15:11

2 svar

36

Ja, nästan säkert.

I avsnittet "Ring till producenter" i slutet av Episode 3 noterar producenten uttryckligen att Frzzzzle inte kan bli sjuk eftersom ...

...she's magic

Vid vilken tidpunkt ser vi en oförklarlig gnista som kommer av hennes bild på skärmen.

Eftersom magi (verklig magi) uppenbarligen är en del av Magic Schoolbus-versen, tycker jag att det är mer rimligt att anta att bussen (och dess förare) kan fungera genom att använda magi snarare än att kräva en ytterligare vetenskaplig förklaring till de förmågor de presenterar.

    
svaret ges 14.03.2016 17:47
3

Ja - Det går på magisk gas:

Magic skolbuss inuti en orkan:

    
svaret ges 16.11.2017 22:22