Can härdad betong bli omfärgad?

0

Den välhärdade betongstämplade uppfarten regnade lätt på en morgon. Jag var sen till jobbet och fortsatte att snurra däcken. Senare såg jag följderna av min brådska. Det snurrande däcket lämnade ett slitbanespår; inte svart från smältande gummi, men en blek. Släppmedlet / färgämnet som användes för att stämpla konstruktionen i cementet hade lyftats och avlägsnats. Min fråga är: Hur kan jag ta bort eller dölja det här märket? Kan härdad betong bli färgad igen? kommer det att blekna i slutändan? Den har förseglats en gång före däckmärket.

    
uppsättning ojait 14.09.2015 01:46

1 svar

0

Jag kunde spåra de kompisar som installerade den konkreta uppfarten. Han uppgav att om betongen hade förseglats skulle det vara nästan omöjligt (dyrt) att få någon färg att fästa ordentligt. Han fortsatte med att säga att jag kunde 2 dela epoxi ytan, men det kommer också slutligen att slita ut. Jag tänker på att tvätta ytan. Jag ska göra ett litet område som provkörning. Om inget annat ska jag försöka ta bort förseglaren och färgningen för att matcha däckmärket.

    
svaret ges 27.09.2015 23:38