How kan jag ta reda på var toaletten rinner ut?

2

I toaletten tanken vet jag att överflödesröret är där för när toaletten är full. Men min toaletter överflödesrör i tanken går inte tillbaka till toaletten, det går till ett rör som löper längs avfallsröret, men vad är det röret kopplat till? vart går det Vi har en stor läcka som ingen kan hitta och jag är orolig att röret är frågan när den går in i väggen att den då inte är knuten till någonting. Vi vet att ingen av rörledningarna är problemet och inte våra avlopp och avloppsrör eftersom vatten är rent.

    
uppsättning scoobs70 11.01.2016 11:12

1 svar

2

Överflödesröret är för när tanken är full och det normala fyllsystemet för tanken misslyckas. Om det finns vatten som kommer in i överflödesröret antingen på grund av en misslyckad fyllningskontroll eller på grund av läckage i anslutningarna längst ner på tanken är det ett problem som bör åtgärdas.

Jag föreslår att du lägger till lite matfärg eller liknande färg i tanken. Detta bör göra att du snabbt kan avgöra om vattnet kommer från tanken eller inte.

    
svaret ges 11.01.2016 14:25