Träporten över betong

0

Jag planerar att lägga in en konkret widewalk runt hörnet av mitt hus. Jag vill ha en träport vid hörnet. Lägger jag först in porten och häll trottoaren runt stolparna eller lägger betongen och fäster stolparna efter.

    
uppsättning John 09.03.2014 13:27

1 svar

1

Placeringarna för din grind borde vara inbäddad i en bra betongbas 2 till 3 meter djup. Om portpostarna kommer att ligga inuti kanterna på din promenad, så skulle jag installera dem först. Det är självklart att du ska använda PT-inlägg och vara säker på att toppen av betongen runt stolpen befinner sig något bort från stolpen så att vatten kommer att springa bort och inte damm runt träet.

    
svaret ges 09.03.2014 13:43