Vad torg upptar en medelstor ryttare när den är monterad på en stor varelse?

12

Vilken ruta används för att referera till placeringen av en medelstor ryttare på en storstorfästning, och hur är melee-attacker (räckvidd 1) löst från närliggande fiender?

Det här är en offshoot av en föregående fråga som adresserade antalet kvadrater som alla stora varelser upptar i 4E D & D.

    
uppsättning Paraic Mulgrew 07.03.2012 21:15

1 svar

12

En medelstort varelse finns i alla fyrkanter av hans berg (oavsett storlek).

Det finns dock undantag från denna regel.

  • Om den medelstora varelsen har en aura, förklarar du ett ursprung för den auraen och det härstammar bildar den kvadraten (i stället för hela berget)

  • Om du använder en nära brastmakt väljer du ett ursprungsfält för strömmen (i stället för att använda hela fältets område.)

För attacker anses du ockupera hela området som din monter gör. Anfall som riktar sig mot alla varelser / fiender kan riktas mot er båda, attacker som riktar sig mot en enda varelse måste välja vilken av berget och ryttaren som ska attackera.

Källa : (RC 252)

    
svaret ges 07.03.2012 21:22