Är det möjligt att förlora HP på att nå en nivå?

16

Säg att jag har en Con-modifierare på -2 och jag rullar en 1 för HP på nivå upp, min HP minskar med 1?

    
uppsättning BabyGiraffe 08.09.2015 21:26

1 svar

43

Nej

You apply your character's Constitution modifier to:

  • Each roll of a Hit Die (though a penalty can never drop a result below 1—that is, a character always gains at least 1 hit point each time he advances in level).
  • Fortitude saving throws, for resisting poison, disease, and similar threats.

- d20PFSRD

Så du får en -2 på rullen, men summan kan inte gå under 1.

    
svaret ges 08.09.2015 21:30