Kontinuerlig laddningsdefinition för matarledare

2

Jag förstår att för matarledning från en tjänstepanel till en delpanel måste ledartrådarna dimensioneras enligt 125% av den kontinuerliga belastningen plus 100% av den icke-kontinuerliga belastningen. Jag har också funnit olika definitioner (CEC och non-residential NEC) för kontinuerlig belastning är de på mer än 1 timme inom en 2-timmarsperiod.

För bostadsanvändning brukar jag inte ha alla kontinuerliga laster samtidigt (t.ex. ljus, EV laddare, HVAC, etc.), så måste jag fortfarande summera alla kontinuerliga belastningar eller kan jag ställa in för en genomsnittlig kontinuerlig belastning?

EDIT: Frågan gäller även för icke-kontinuerliga belastningar. Måste jag summera dem alla, även om inte alla kommer att vara aktiva samtidigt?

    
uppsättning Hari Ganti 20.01.2017 23:16

1 svar

3

Under NEC finns det ingen skillnad mellan bostäder och bostäder med avseende på kontinuerlig belastning. En kontinuerlig belastning har en mycket tydlig definition som de flesta tolkar fel. Det är ingen last som "är på" under en viss tid. Det är en belastning som förväntas köra vid maximal ström under en viss tid, tre timmar.

Continuous Load.

A load where the maximum current is expected to continue for 3 hours or more.

Nyckelorden här är "förväntad" och "maximal ström".

    
svaret ges 20.01.2017 23:27

Läs andra frågor om taggar