Hem > V > Vad Betyder Siffrorna Under Streckkoden?

Vad betyder siffrorna under streckkoden?

Det två första siffrorna i streckkoden är en landskod, som talar om från vilket land tillverkaren kommer. Därefter följer fem siffror, som talar om vem tillverkaren är, medan de följande fem siffrorna är löpnumret på den enskilda varan.

Läs mer

Relaterad

Vad betyder stackar?

Fattig är en synonym till ömklig och fattig. Nedan hittar du exempel på hur stackars används i det engelska språket, samt alla synonymer, motsatser och betydelser av stackars.

Därefter, vad heter streckkod på svenska?

European Article Number, förkortat EAN, är en streckkodsstandard som sedan 1970-talet används världen över för att märka förpackningar. EAN är det som i dagligt tal kallas streckkod och består av ett antal lodräta streck som kan avläsas med en streckkodsläsare. Vem äger streckkoden? Det gör att vem som helst kan hitta information om numrets ägare. Nummerupplysningen visar kontaktinformation för medlemsföretagen via deras individuella GS1-företagsprefix. Företagsprefixet är i sin tur kopplat till varje produkts unika streckkodsnummer, GTIN.

Dessutom, vad är ett ean nr?

European Article Numbering dvs. EAN. Trots namnet används systemet över hela världen, främst avsedd för konsumentvaror. Folk frågar också vad är mitt ean nummer? EAN-numret (European Article Number) är ett unikt nummer som består av 13 siffror och som används i streckkoder för att identifiera produkter. Du hittar EAN-numret på förpackningen till din produkt och det består alltid av 13 siffror. Det innehåller aldrig några bokstäver.

Relaterad

Vad betyder Insolera?

En anordning som förhindrar spridning av oönskad fukt kallas isolering. Ljudisolering är en anordning som förhindrar ljudutbredning. Åtgärder som begränsar värmeflödet mellan kroppar kallas värmeisolering.

Vad betyder första siffran i streckkoden?

De första 2 (ibland 3) första siffrorna kallas ”flaggan” och indikerar vilket land streckkoden blev utfärdat i. Hur får man tag i en EAN kod? Vem skapar EAN-numret? Själva steckkodsnumret består av ett GTIN (Global Trade Item Number) och detta skapas av GS1 och tilldelas dig. I numret har man land, företag och bransch som identifikation utöver en löpande nummerserie. Man behöver ett företagsprefix och detta abonnerar man på hos GS1.

Därefter, vilken streckkod?

Om din produkt är en konsumentartikel som säljs i butik eller på nätet ska du ha en EAN-13. Behöver du streckkodsmärka en ytterförpackning kan du välja mellan tre olika streckkodstyper: EAN-13, ITF-14 eller GS1-128. En pall märks med GS1-128. Hur läsa streckkod? Sverige har till exempel landskod 73 och Island landskod 56. De följande fem siffrorna berättar vem tillverkaren eller importören är, medan de därpå följande fem siffrorna är det varunummer som företaget har tilldelat varan för att kunna styra både lager och försäljning. Kodens sista siffra är en kontrollsiffra.

Hur gör jag en egen streckkod?

Följ stegen i guiden för att skapa nummer och streckkoder med hjälp av ditt GS1 Företagsprefix som du fick genom att bli kund hos GS1.

  1. Skapa GTIN.
  2. Välj streckkod.
  3. Välj rätt storlek för streckkoden.
  4. Ta fram den visuella streckkoden.
  5. Placera streckkoden rätt.
  6. Kontrollera streckkodens kvalitet.

By Rotberg Mersinger

Liknande artiklar

Vem passar stenbocken inte med? :: Hur länge håller en omelett i kylen?
Användbara länkar