Vad är en kromatisk skala?

En skala är en serie musiknoter organiserade i stigande eller fallande ordning efter tonhöjd. Det finns många olika skalor, byggda kring många olika relationer. Mest klassisk västerländsk musik är baserad på skalor byggda runt en oktav, eller åtta toner (do-re-mi-fa-sol-la-ti-do).

Några av anteckningarna i en do-re-mi-skala är ett helt steg från varandra (do-re-mi), och vissa är bara ett halvt steg från varandra (mi-fa, ti-do). Samma förhållande mellan halv- och heltoner är samma oavsett vilken ton du börjar på. En oktav kan börja på vilken ton som helst, och skalan får namnet på den ton den börjar på.

Till exempel börjar en C-skala på en C, en D på D och så vidare. När du sjunger skalan är den första tonen alltid "gör".

Vad är en kromatisk skala?

En kromatisk skala består av alla de 8 tonerna i do-re-mi-skalan plus alla ytterligare halvtoner som utelämnas när du sjunger do-re-mi.

Med andra ord är de 12 tonerna i en kromatisk skala ett halvsteg eller halvton från varandra.

Ordet "kromatisk" kommer från det grekiska ordet chroma som betyder "färg". Den kromatiska skalan består av 12 toner vardera med ett halvt steg från varandra. Det är från den kromatiska skalan som alla andra skalor eller ackord i de flesta västerländska musik härleds. Vi tar C-kromatiska skalan som ett exempel:

C Kromatisk skala när du går upp: CC # DD # EFF # GG # AA # BC
C Kromatisk skala när du går ner: CB Bb A Ab G Gb FE Eb D Db C

Hur används kromatiska skalor?

Mest klassisk västerländsk musik (till exempel Bach och Beethovens musik) är byggd runt oktaven (do-re-mi). Kromatiska skalor används dock ofta för att komponera modern, atonal musik. De används också ofta i jazzkompositioner. En del indisk och kinesisk musik är också byggd på en 12-tonars skala.

Det är viktigt att notera att samtida symfoniska instrument nästan alltid är inställda på en skala av 12 lika toner. Tidigare stämdes dock även västerländska instrument på olika sätt med ojämna mellanrum mellan tonerna.

Kromatiska skalor för olika instrument:

Bas: På basen innehåller den kromatiska skalan en hel oktav som spelas i ordning. Det finns ingen rotnot. Det skulle vara ovanligt att spela dem alla i en sång, men när man lär sig spela är den kromatiska skalan ett bra sätt att bekanta sig med bas och greppbräda.

Piano: Det är lättare att förstå hur en kromatisk skala låter om du tänker på ett pianotangentbord.

När du spelar do-re-mi spelar du tre vita tangenter. Det finns två svarta tangenter mellan de vita tangenterna som du har hoppat över. Spela alla dessa tangenter i sekvens, och du spelar fem toner istället för tre. Spela alla de 12 svarta och vita tangenterna i en oktav i stigande eller fallande ordning så spelar du en kromatisk skala.

Gitarr: Liknande basen, på gitarr, är den kromatiska skalan ett bra sätt att lära sig instrumentet.