Förstå syftet med konturlinjeritning

En kontur är en linje som definierar en form eller kant. I huvudsak är det ritningen av en kontur av ett objekt. Det är mycket troligt att du har ritat konturlinjer hela tiden eftersom det är den enklaste formen av konst. I den mest grundläggande formen kallas en konturritning också en ren kontur. Detta är ett av de första sätten vi lär oss att rita på. Genom att använda konturen ensam och glömma skuggning och tonvärden lär vi oss att känna igen den rena och enkla formen av ett objekt. Användningen av konturlinjen vid ritning Konturteckning är den plats där … Read more

De olika typerna av operaer

En opera kallas vanligtvis "en scenpresentation eller ett arbete som kombinerar musik, kostymer och landskap för att förmedla en berättelse. De flesta operaer sjungs utan talade linjer." Ordet "opera" är egentligen ett förkortat ord för opera i musica. År 1573 samlades en grupp musiker och intellektuella för att diskutera olika ämnen, särskilt önskan att återuppliva grekiskt drama. Denna grupp individer är känd som den florentinska Camerata; de ville att linjer skulle sjungas istället för att helt enkelt talas. Från detta kom den opera som fanns i Italien omkring 1600. Först var operan bara för överklassen eller aristokraterna, men snart till … Read more