Frågor med tagg 'fatal-attraction'

3
svar

Water som en symbol i Fatal Attraction

Jag märkte den återkommande användningen av vatten i filmen Fatal Attraction . När de först har affärer visas vattnet från sinken. Sedan i kaninscenen finns det kokande vatten. Och i slutet dricker Alex i vatten (jag har förmodligen glömt att n...
uppsättning 04.10.2012 09:42