Vad är tablettens intervall?

3

I Natt på museet: Slaget vid Smithsonian , tar Akmenrahs tavla som ger museet livet till Smithsonian.

I American Museum of Natural History i New York begränsades tablettens effekt till museet, till byggnadens gränser, men en gång till livets gång kunde utställningarna lämna museet.
Smithsonian består av flera byggnader, förbundna med ett antal tunnlar och nationalarkivet nedanför. När tabletten går in i en av byggnaderna kommer hela Smithsonian till liv? Räknar Smithsonian som ett stort museum för syftet med tablettens makt?

Vad är intervallet för effekten av tabletten Akmenrah?

Observera att när Larry anlände, visade nattvaktarna inte tecken på att museet hade kommit till liv den föregående natten, medan utställningarna från New York hade kommit till liv i depået och hade ringde Larry.

    
uppsättning SQB 27.12.2016 11:54

0 svar