B2 visum 181 dagar fördelat på två separata vistelser under 2017 i USA. Är det här ok?

0

Ska spendera 181 dagar i USA under 2017 delat mellan två separata besök. En varade den 5 januari - 11 maj och nästa blir 8 november till 31 december 2017. Totalt kommer det att bli 181 dagar under kalenderåret. Kryssning innebär att min ankomst blir 8 november. Ska det vara bra?

    
uppsättning Walter 15.07.2017 19:51

1 svar

2

Det totala antalet dagar i ett kalenderår som du är i USA har ingen betydelse. Varje inträde är separat.

När du sedan söker in på B2, kommer du normalt att bli antagen i 6 månader. Däremot kan tjänstemannen bestämma sig för att ge dig en kortare uppehållstillstånd eller till och med förneka dig helt och hållet om han känner det.

    
svaret ges 15.07.2017 20:01