Förberedelser för skiftning

0

En oro för nybyggnation skiftar, vilket händer mest omedelbart efter det att en byggnad uppförts, men alla byggnader kommer att skifta och luta sig gradvis över åren. Även om byggnadens stiftelser är inställda på berggrund, kommer jordens naturliga rörelse att orsaka att vaggan växlar och övergår över tiden.

Finns det någon metod för att förbereda en stiftelse så att det blir enklare att anpassa sig senare år. Ett tillvägagångssätt jag kan tänka på är att lägga grunden på högar. Fördelen med detta är att för att senare balansera byggnaden behöver bara högarna justeras, snarare än en hel källarvåning. Finns det visdom om detta ämne?

    
uppsättning Tyler Durden 01.08.2018 17:56

0 svar