Får FAA tillåta en jetbrygga att närma sig ett flygplan som har motor nr 2 att springa?

0

Tillåt FAA en jetbro att närma sig ett flygplan som har motor # 2?

    
uppsättning user36004 11.12.2018 21:51

1 svar

2

På ett tvåmotorigt flygplan kommer Motor # 2 att vara på motsatta sidan från jetvägen, och det är inte ett problem att hålla motorn igång medan bron är ansluten på andra sidan.

(se relaterad fråga: Hur är motorer numrerade? )

På en 4-motorplan kommer motor nr 2 att ligga direkt bakom bryggan och bör stängas av innan bron utökas. Det här gäller motorns säkerhet, för att undvika att man sätter in eventuella skräp från jetbryggan, eller skräp som tappas av människor, snarare än för människors säkerhet (som sannolikt inte sugs in av en motor med låg effekt).

    
svaret ges 11.12.2018 22:02