Hur löser jag RAW och "sunt förnuft" med frasen "När du rullar för initiativ", i kombination med initiativvarianter?

10

Det finns två klassfunktioner, Perfect Self (PHB s. 79) och Relentless (PHB s.74), som innehåller frasen "när du rullar för initiativ". Båda tillåter karaktären att återhämta vissa förbrukningsbara resurser.

När du använder initiativvarianter (DMG s. 270-271), vad är det bästa sättet att tolka detta?

Som skrivet skulle dessa tecken få sin överlägsenhet tärning mycket oftare, eller mycket mindre, beroende på vilken variant du använder. Det här känns inte rätt för mig. Ska jag läsa frasen "när du rullar för initiativ" betyder "när ett kampmötet börjar"?
Vad skulle vara de negativa konsekvenserna av att göra den substitutionen?

    
uppsättning Daniel Clery 16.12.2015 19:11

2 svar

27

Funktionen är baserad på de icke-varianta reglerna. I de icke-varianta reglerna rullas initiativet "När kamp börjar." (grundläggande regler, kapitel 9, kamporder, initiativ)

Om vi ersätter denna tidpunkt direkt till funktionerna, menar de tydligt i början av någon kamp.

Syftet med variantinitiativregeln är att lägga till variation i bekämpningsordern. Syftet är inte att ändra timing av klassfunktioner. Därför är det enda rimliga sättet att behandla denna skillnad att lämna funktionerna som "i början av varje kamp".

    
svaret ges 16.12.2015 19:48
11

RAW är lite ur fönstret när du introducerar DMG-varianter

De här klassfunktionerna är skrivna utifrån det normala, standardprogrammet (No DMG rules variants) av systemet. Så innan jag fortsätter med vad jag tror att du ska göra vill jag bara varna dig för att lösa detta på ett avbalanserat sätt kommer att innebära antagande av avsikt för dessa klassfunktioner i de normala reglerna.

Jag antar att de två funktionerna du är oroliga för är Initiativresultat och Hastighetsfaktor och deras interaktion med formuleringen du citerade. För det första skulle dessa funktioner aldrig utlösa och för andra gången skulle de utlösa varje runda om du körde det RAW.

Din substitution ska behålla den ursprungliga avsikten av klassfunktionerna med någon av dessa reglervarianter i spel

Jag ser emellertid inga problem med ditt förslag om ersättningsförslag, eftersom det bara var i kampens normala läge att den enda gången du skulle rulla för initiativ skulle vara när ett kampmötet börjar.

    
svaret ges 16.12.2015 19:43