Termoelementet brinner ut, är det vår gasventil?

0

Termoelementet brinner ut. Titta på 1 eller 2 inom 2 veckor! Testade olika märken, piloten kommer bara att lysa i 3 minuter och stängs automatiskt av automatiskt.

    
uppsättning Jenelle Carter 21.09.2015 17:16

1 svar

1

Detta är inte nödvändigtvis ett termoelement eller ett gasventilproblem, men möjligen bara en fråga om rengöring eller justering. Termoelement genererar en extremt svag ström som knappast kan hålla gasventilen öppen under normala förhållanden. Om du nyligen bytte ut ditt termoelement är oddsen bra. Det är en liten del av föroreningen mellan den nya termoelementkontakten och porten på gasventilen där den gör en elektrisk anslutning. Kontakten mellan dessa två måste vara mycket ren för att fungera på ett tillförlitligt sätt.

För att bränna ut ett nytt termoelement om 1-2 veckor måste gasen till din pilot vara inställd för högt och / eller termoelementets läge skulle vara mycket fel, och även då tvivlar jag på att det skulle misslyckas så snabbt. Om du är osäker på vad som är fel kan din bästa satsning vara att ringa en professionell.

    
svaret ges 21.09.2015 17:57