Vad betyder taxiway lane, taxiway strip och taxiway axel?

6

Jag utvecklar ett spel som innebär en flygplatssimulering. Och jag tittar på de allmänna regler som trafikkontroll har för upptagna flygplatser och är också förvirrad på terminalen på en taxibil.

Enligt ICAO har taxibilar bredd 3 typer av märkning som är följande:

391.133

Vad är taxiway axeln? Jag är ganska säker på att körfältet är de 2 yttre gula linjerna från mitten av taxibanan rätt? Och remsan är hela taxibilens bredd, men jag är oklart på axelmärket? Jag kunde inte hitta en bild som visade vad det här var.

    
uppsättning Dave 15.01.2015 04:10

2 svar

6

Enligt Skybrary från EUROCONTROL och ett brittiskt CAA-dokument om taxibanmärkningar ( Handbok för Visual Aids UK CAA CAP 637 (2007) ) är definitionerna:

Taxiway Strip

Ett område som innehåller taxibanan och skyddar flygplan från hinder och andra taxibilar.


Bildkälla:TransportKanada

TaxiLane

Denhärärtvetydigochkundeintehittas,medundantagfören dokument från BAZL . Taxilaner eller Taxi-banor är stupade taxibilar, som ger vägledning till står och flygplatser.

Taxi Shoulder

Taxi-axeln är det asfalterade eller oförlagrade området bortom dubbla taxiway-kantlinjen, vilket indikerar att lastbärande kapaciteter utanför dessa linjer kan skilja sig från taxibeviktstillägget.

    
svaret ges 15.01.2015 08:07