How att testa två-prong retrofit uttag nedströms om GFCI

3

Med tanke på gammal tvåkantig (ojordad) ledning där ett GFCI är installerat närmast panelen och andra tvåpoliga uttag är fäst på lastsidan på det här GFCI, hur bekräftar man att alla uttag är ordentligt skyddade?

Såvitt jag förstår saker, måste en GFCI-tester läcka lite ström till jorden för att bekräfta att det utlöser ett fel. Med jordnålen frånkopplad kan testet inte göras med en konventionell trekantprovare.

Finns det ett mer sofistikerat test? Eller är det helt enkelt inget sådant som nedströmsskydd i ojordade kretsar? Måste varje uttag ha sitt eget GFCI?

    
uppsättning sh1 26.11.2017 09:15

1 svar

6

Att testa den ursprungliga GFCI-behållaren ska vara tillräcklig. Inget behov av att testa lastsidans behållare eftersom de skyddas av GFCI. Om GFCI fungerar, och de 2 stångbehållarna är anslutna till GFCI-belastningssidan, är de skyddade.

Om du vill fortsätta det, skulle du behöva en separat ledare springa till en bra mark. Sätt in testeren i en 3-stiftad 2-stiftadapter och fäst marken på adapterns baksida (eller tråd). Anslut sedan till var och en av de gamla 2 stångbehållarna för att testa.

Lycka till!

    
svaret ges 26.11.2017 12:21