How gör flera träd samman i en hometree?

4

Enligt Pandorapedia ...

"The name Hometree is misleading, as the structure is actually comprised of a grove of intertwined trees of the same species that have grown together, providing for mutual strength and structural reinforcement."

Bara för att samla, en enda Hometree genomsnitt 150 meter lång - en blygsam utvidgning i jämförelse med 115,5 meter av jordens kustområden - men det finns ingen information om bredd, vilket skulle hjälpa det oerhört hantera frågan om höjd om Hometree var Terran.

Har någon en klar uppfattning om hur flera små träd slår samman i ett större träd?

    
uppsättning JohnWDailey 18.06.2018 05:06

1 svar

11

På samma sätt som de gör i det verkliga livet: inosculation

Inosculation is a natural phenomenon in which trunks, branches or roots of two trees grow together. It is biologically similar to grafting and such trees are referred to in forestry terms as Gemels from the Latin word meaning 'A pair'.

Wikipedia-sidan fortsätter att notera att de inte ens behöver vara exakt samma art. Avatar tar det lite längre genom att ha flera snarare än bara två träd, men det är inte så annorlunda.
Livet är alltid främling än du tror.

    
svaret ges 18.06.2018 10:14