är rännan på sidan av min takdräktare nödvändig?

7

På varje sida av denna dammare finns en liten rännan som droppar på taket och in i längre rännan och ner på sidan av huset. Om den här korta rännan inte var där, skulle inte vattnet gå till samma ställe i alla fall? Uppföljning, om den korta rännan är en bra idé, ska jag ansluta den till längre rännan eller lämna den som den är?

    
uppsättning Drai 01.10.2015 15:48

1 svar

14

Eftersom dammaren sträcker sig ut över huvudtaget, kommer vissa (se ut som ungefär hälften) av vattnet att falla till marken nedan. Detta kan orsaka problem med dränering, puddling, erosion och eventuellt leda till vatteninfiltrering.

Rännan ska vara där, men det ska finnas en downspout som löper från utloppet till den nedre rännan (som beskrivs i detta svara ). Som det är nu kommer du sannolikt se försämring av bältros, där vattnet rinner ut ur utloppet och över taket. Försämringsgraden beror bland annat på volymen av nedbörd i området.

    
svaret ges 01.10.2015 15:59