Consequences av överstiger Schengenvisum i 6 månader

6

Såsom titeln läste jag råkade överstiga min Schengenvisum i 6 månader vet någon vad konsekvenserna skulle kunna vara. Om jag ville återvända till Saudiarabien.

    
uppsättning Dawit 18.07.2016 13:23

1 svar

4

Omedelbara följder är att din exit kommer att spelas in i den schengensamma SIS-databasen.

Det betyder att nästa gång du ansöker om Schengenvisum (och eventuellt för andra visum) måste din ansökan gå ytterligare granskning och ha stor chans att bli nekad.

När det gäller Saudiarabien - så länge du har ett giltigt visum (eller inte behöver en), kommer du inte ha några problem att komma in i landet.

Tyvärr är varje medlemsstat fri att genomdriva sina egna regler när det gäller sanktioner för översteg. Det finns historier över hela Internet med tunga böter, fängelse tid, frågor ... men i slutändan nekades ingen avgång.

    
svaret ges 18.07.2016 14:34