Initiate of the Faith - Healing Word utöver Daglig stavningstillägg

2

Kan du använda Healing Word kraften som uppnåtts av Initiate of the Faith -föreställningen såväl som din normala dagliga kraftuttag?

    
uppsättning tgmdbm 27.09.2011 00:29

1 svar

4

Ja.

Detta är en multiclass feat power. Du kan använda den utöver alla dina andra klass- och rasförmågor som du beviljas.

Jag tror vad du refererar till som "Daglig strömavgift" är den gamla begränsningen av magic item daglig strömförbrukning. Detta har blivit raderat och ersatt med objekt sällsynthet. Det finns inte längre någon begränsning av antalet dagliga objektkrafter som du kan använda.

    
svaret ges 27.09.2011 00:36