Hvad är manövreringströskel i Catch-up / Break Away-test?

1

Sidan 204 i PDF-versionen av kärnregeln Shadowrun, 5: e utgåvan , säger att en förare kan utföra Catch-up / Break Away-åtgärden under en chasesekvens. Den fullständiga testbeskrivningen läser ...

Reaction + Vehicle Skill [Speed or Handling] (maneuver Threshold)

Det verkar som att det borde vara den grundläggande åtgärden under ett jagt, men jag vet inte vilken manövergräns är i den här situationen. Är det här en referens till tröskeltabellen för fordonstest på sidan 199? Är inte den informationen redan med i gränsen [Hastighet eller hantering]

    
uppsättning radekg 05.10.2014 10:23

1 svar

2

Det är tröskeln i tröskeltabellen för fordonstest på sidan 199. Den franska versionen (översättning errerade), sid. 205, är explicit:

test de Compétence de véhicule + Réaction [Vitesse ou Maniabilité] (seuil de manoeuvre, déterminé à l’aide de la table Seuils de tests de pilotage, p. 200).

    
svaret ges 06.10.2014 01:48