Do finansierare begära IDERA för små flygplan? [stängd]

0

Behöver finansierare IDERAs för små flygplan, eller bara stora registrerade under CTC?

    
uppsättning Nicki 09.02.2017 08:43

1 svar

2

Först enbart lite bakgrund. IDERA: s - Oåterkalleliga avregistrerings- och exporttillståndstillstånd - utfärdas enligt Kapstadenkonventionen (eller Kapstadenfördraget). Detta är en frivillig konvention som länder kan prenumerera på. Det ger i huvudsak större försäkring för finansiärer, som därför kan ge lägre köpare till köpare.

FAA anger behörighetskraven för IDERA: s, som för flygtrafikflygplan behöver för att kunna bära minst 8 personer, eller kan bära varor som överstiger 2750 kg (6050 pund). Så de flesta flygplan som anses "små" skulle förmodligen inte vara täckta.

    
svaret ges 09.02.2017 11:33