Can Jag delar "C" -tråd på två termostater?

0

Jag kopplar en andra termostat bredvid den ursprungliga. Den nya behöver en C-kabel. Kan jag dela den från den gamla?

Gamla: 8 trådar, brukade driva värmepump (w / värme och AC) och backupolja. Nu körs endast AC från värmepump vid en och annan sommardag.

Nytt: Har 2 ledningar springa till det. Reglerar direkt på varmvattenberedare för strålningssystem.

Den nya termostaten säger "kommer inte att fungera utan tråd till" C ". Kan jag ta C-kabeln från den befintliga termostaten och överbrygga den till den nya termostaten? Kan två termostater dela denna C-tråd?

Enligt Kan jag piggyback en termostat med en C Wire-anslutning på en ugn? Jag tror att svaret är" Ja ", men när jag försöker det, har den nya termostaten ingen ström.

    
uppsättning mankoff 04.11.2015 01:15

1 svar

1

Du kan bara dela C -kabeln om du delar R -ledningen. Om R -kablarna kommer från olika utrustningar, måste C -kablarna också komma från den olika utrustningen.

    
svaret ges 04.11.2015 01:57