Are där länder där kommersiell flygning kan utföras med ett mexicanskt DGAC privatpilotillstånd?

0

Jag har en mexikansk DGAC-licens. Kan jag arbeta i andra länder, eller behöver jag få en ny licens? (till exempel en FAA en om jag vill arbeta i USA)

    
uppsättning Ian 14.11.2017 02:52

1 svar

-2

Nej. Om du vill göra kommersiella aktiviteter behöver du en kommersiell licens.

Jag påminner dig om definitionen av kommersiellt flyg

    
svaret ges 14.11.2017 17:56