Does Ant Haul låter dig dra fler grejer också?

5

Jag läste stavningen ant haul och i början glace det verkar väldigt rakt framåt.

The target's carrying capacity triples. This does not affect the creature's actual Strength in any way, merely the amount of material it can carry while benefiting from this spell. It also has no effect on encumbrance due to armor. If the creature wears armor it still takes the normal penalties for doing so regardless of how much weight the spell allows it to carry.

Då stod följande rad ut mot mig och fick mig att undra om det bara gäller saker du bär eller om det också gäller andra metoder som att dra.

This does not affect the creature's actual Strength in any way, merely the amount of material it can carry while benefiting from this spell.

Så påverkar stavningen alla former av bärkraft eller specifikt vad du kan bära?

    
uppsättning Fering 11.11.2015 02:43

1 svar

18

Ja, Ant Haul ökar det belopp som ett tecken kan dra.

Under avsnittet Lyft och dra i Bärskapacitet :

A character can lift as much as his maximum load over his head. ...

A character can lift as much as double his maximum load off the ground, but he or she can only stagger around with it. ...

A character can generally push or drag along the ground as much as five times his maximum load. ...

Observera att den maximala belastningen bestäms genom att hänvisa till Tabell för bärkapacitet .

Således kan mängden som en varelse lyfter över huvudet, lyfta av marken, eller dra med marken beräknas utifrån bärkapaciteten.

Eftersom Ant Haul direkt påverkar bärkapaciteten måste de härledda värdena likställas .

    
svaret ges 11.11.2015 06:59