Hur du ansöker om visum i Danmark för ett personligt besök?

1

Jag ansöker om visum till Danmark. Min anledning till besök är att träffa privata investerare som har investerat i vårt företag (Private Equity Firm).

Hur kan de skriva mig ett inbjudningsbrev om det är dem personligen inbjudna mig och inte ett företag?

    
uppsättning Dagmawit 01.06.2018 09:17

1 svar

2

Det finns inget krav på att få ett inbjudningsbrev för att få Schengenvisum. Kravet är att lägga fram bevis som motiverar syftet och villkoren för ditt besök. En inbjudan brev är bara ett möjligt sätt att göra det.

Eftersom det inte finns något absolut krav på ett inbjudningsbrev, finns det heller inget krav på ett inbjudningsbrev som utfärdas av ett företag. Om ditt företag i Danmark är med en individ, så är ett inbjudningsbrev från den personen bevis på syftet med ditt besök.

Speciellt i Schengen Visa Code , Artikel 14 (Stöddokument) har följande att säga:

 • When applying for a uniform visa, the applicant shall present:
 • (a) documents indicating the purpose of the journey;

  (b) documents in relation to accommodation, or proof of sufficient means to cover his accommodation;

  (c) documents indicating that the applicant possesses sufficient means of subsistence both for the duration of the intended stay and for the return to his country of origin or residence, or for the transit to a third country into which he is certain to be admitted, or that he is in a position to acquire such means lawfully, in accordance with Article 5(1)(c) and (3) of the Schengen Borders Code;

  (d) information enabling an assessment of the applicant’s intention to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa applied for.

 • ...

 • A non-exhaustive list of supporting documents which the consulate may request from the applicant in order to verify the fulfilment of the conditions listed in paragraphs 1 and 2 is set out in Annex II.

 • För dokument som anger resans syfte, kan vi därför titta på bilaga II. Tänk på att detta är en "icke-uttömmande lista". Det betyder att andra dokument som inte finns på den här listan kan vara acceptabla.

  ANNEX II

  Non-exhaustive list of supporting documents

  The supporting documents referred to in Article 14, to be submitted by visa applicants may include the following:

  A. DOCUMENTATION RELATING TO THE PURPOSE OF THE JOURNEY

 • for business trips:
 • (a) an invitation from a firm or an authority to attend meetings, conferences or events connected with trade, industry or work;

  (b) other documents which show the existence of trade relations or relations for work purposes;

  (c) ...

  Det finns svaret. Ett brev från dina investerare skulle hjälpa till att "visa existensen av handelsrelationer eller relationer för arbetsändamål."

  Om du har andra bevis för att stödja detta, till exempel kopior av affärskommunikation mellan dig och dina investerare eller bankregister över deras betalningar, skulle det faktiskt vara starkare bevis än ett inbjudningsbrev eftersom någon kan skriva ett inbjudningsbrev.

  How can they write me an invitation letter if it's them personally inviting me and not a company?

  De kan bara skriva brevet.

      
  svaret ges 01.06.2018 18:56