Deadly Defense / Critical Hit

8

När du beräknar skador på en framgångsrik kritisk träff, dubblar du skadorna som döms från feat Deadly Defense?

    
uppsättning FrancisJohn 14.07.2016 22:01

1 svar

11

Extra skador tärningar appliceras vanligtvis separat på en kritisk träff

I Regelkompendium på Multiplicerar skada säger

Sometimes damage is multiplied, such as on a critical hit. Roll the damage dice and add all modifiers multiple times. Total the results. Extra damage dice over and above a weapon’s normal damage, such as those dealt by precision damage abilities…, are never multiplied. (17)

Bekräfta min. Detta inkluderar "extra 1d6 poäng av skador med något ljust vapen eller med vapen som vapenfinessens prestation gäller" som hämtats från feat Deadly Defense ( Complete Scoundrel 76).

    
svaret ges 14.07.2016 22:16