Deck bjälkar och huvudgap

0

Beklagar om min terminologi är dålig, försökte jag hämta några av villkoren och göra lite forskning i ICC innan jag ställde frågan här.

Jag har en entreprenör som byter ut ett däck för mig och jag märkte att han fäst bjälkarna i huvudboken, tog bort skruvarna och (såg ut) drog ut ett hörn av ramen. Det här orsakade nu ett gap att gradvis öka i avstånd från storleken till den punkt där några av brädorna nu slutar i hängan precis innan bägaren kan skruva in i brädet.

Jag förstår att det bästa stödet för bjälkarna, träet borde passa så långt som möjligt. Är detta ett tillåtet gap? Vad ska jag förvänta mig att se i en åtgärd av detta är felaktigt?

    
uppsättning Ian 01.02.2016 01:27

1 svar

1

De flesta byggnadsmyndigheter insisterar på att alla inramningsanslutningar är sammanfogade så att det inte finns något utrymme mellan dem. De flesta snickare följer principen principen.

När metallkonfektkontakter används ska balkarna ligga mot metallplattan på samma sätt; så nära insidan av kontakten som möjligt utan utrymme.

    
svaret ges 01.02.2016 01:48