carrier oändlighet 96 ugnen utökad exteriör utlopp bekymmer

1

På grund av svåra vind- och drivningssnöre som har blockerat mittugnsutloppsröret har jag utökat de yttre in- och utloppsrören ca 8 ft uppåt. Avgasrätten vinklar ut under mina tak och takrännor. Jag har installerat en högkvalitativ värmekabel runt det yttre röret och täckt röret med isolering och sedan en vinyltypsplåt över isoleringen. Detta är tänkt att hålla fukten från att frysa både i det vertikala röret och i det horisontella röret mellan mina golvbalkar.

Men jag är oroad över att på grund av förlängningens längd att det fortfarande kan frysa i avgasledningen. Några idéer hur man bekräftar att ett isblock stänger av min eldstuga? Missar jag något i min lösning på detta problem? Har jag skapat andra problem?

Förr har jag religiöst skovlat någon drift i avgasutrymmet, men om jag är borta från mitt hem för en längre tid och ugnen stängs ner kommer det att skapa stora frysproblem och skador i mitt hem.

    
uppsättning user65136 15.01.2017 02:04

0 svar