PVC limgaser i pipyste

1

Så jag installerade PVC DWV-linjerna för en våt bar och jag satte ett tillfälligt lock där P-fällan skulle gå eftersom gipset inte är installerat ännu. Jag tog locket av nyligen och jag fick en stor whiff av den starka primeren / limluften. Det gick bort efter det, men jag försökte det igen senare och samma sak hände.

Hur bekymrad bör jag få att varningarna på etiketterna talar om hur ångorna kan vara explosiva? Det är vettigt att ångorna kommer fångas i rören, eftersom en del av limet av misstag kommer att skjutas in i röret vid förseglingstiden.

    
uppsättning 2 Left Thumbs 29.08.2016 06:24

1 svar

3

Ångorna bör spridas strax efter att du har limmat allt. Jag har inte haft luktade starka rök från limet långt efter att röret har limts. Du kan få en svag lukt, men det borde inte vara starkt luktande.

Vad du förmodligen luktar är avloppsgas. Avloppsgas kommer att byggas upp i rören, och du kommer att lukta en stark lukt som kommer från röret när det har blivit avstängt ett tag. Denna gas anses vara skadlig och är extremt brandfarlig i koncentrerade mängder.

Eftersom det finns en fälla, kan du försöka fylla det med vatten innan du klipper av det igen. Vattnet i fällan kommer att förhindra att avloppsgasen kommer in i ditt hem. Vänta några timmar och ta av locket. Om du inte luktar rök, var källan sannolikt avloppsgas.

    
svaret ges 29.08.2016 13:49