Hur du hittar p-fälla och ventilerar i komplicerad tvättmaskininstallation? Se skiss

2

Jag skulle vilja lägga till en tvättmaskin (och torktumlare) på min bostadsnivå så att jag kan hyra ut källaren nedan (som redan har egen tvättmaskin / torktumlare). Jag har inte erfarenheten att göra det själv, men jag skulle vilja ha hjälp med att avgöra om min föredragna plats för brickan är möjlig innan jag söker hjälp.

Jagskulleviljaköraavloppsröretfråntvättmaskinenuppitaketpånivånnedan,sedanneriköketsväggunderochiavloppet.Ärdettamöjligt?Omsåärfallet,kanp-fällanochventilationenlokaliserasenligtskissenellermåstedeplacerasnärmaretvättmaskinen?

DetskullevaraväldigtsvårtattventilerarörennäratvättmaskineneftersomdetintefinnsnågonbefintligVVSdärochdetfinnsenannanvåningovanför.Detärminförståelseattp-fällaninteskavaramerän5meterfrånventilationen,såjagmisstänkerattdetinteskullefungeraförattlokaliserap-fällangenomtvättmaskinen.Vidareskulledettaökahöjdenvattnetbehöverresainnandetgårinitakettilltotaltminst60", vilket min forskning tyder på är möjlig men inte idealisk.

Kan någon bekräfta eller neka layoutens genomförbarhet i min skiss och / eller erbjuda andra förslag?

UPDATE Tack för den hjälpsamma informationen hittills. Jag förstår att jag har två problem:

 • Utloppsvattnet är för högt ovanför maskinen.

 • Ventilstapeln är för långt från maskinen.

 • Vi har inte köpt tvättmaskinen, men det är en möjlighet att använda en frontlastare på en 3'-piedestal. Jag antar att detta skulle lösa problem # 1. Problem nr 2 kan dock göra denna inställning oförtränglig. Den enda lösningen på detta kan vara att ventilera ut ytterväggen, som ligger intill tvättmaskinen. Jag förstår att det här inte är idealiskt, men kan det fungera om ventilationsstapeln går ut genom väggen i 45 graders vinkel?

      
  uppsättning Erik 13.08.2013 04:51

  1 svar

  1

  För att göra det rätt måste du installera ett helt avloppssystem för tvättmaskinen. Du installerar en ny ventil (enligt lokala koder) och en ny avloppsledning som fäster till det befintliga dräneringssystemet (på ett kodskyddat sätt). Sedan installerar du en rännor med en fälla som tvättmaskinen kan ladda ut till.

      
  svaret ges 13.08.2013 17:02