Förändring i besättningshållning ("Pen Pals" vs. "Homeward")

4

Hur förklaras förändringen av Enterprise-D-besättningens inställning, i universum, om dessa två händelser?

I "Pen Pals" sönderbryter data statsdirektivet, men Picard och företaget fortsätter att hjälpa till att rädda invånarna i Drema IV. Men i "Homeward", vägrar besättningen ständigt att hjälpa till att rädda de kulturellt rika boraalanerna, nästan till punkten att de är kalla och utan känsla.

Det verkar så hyfsat.

    
uppsättning Ham Sandwich 05.07.2017 20:33

1 svar

2

Kanske ska jag titta på "Pen Pals" igen, men baserat på minne och synopsis på Memory Alpha , det finns en signifikant förmildrande faktor.

Först, Picard (och som befälhavare är hans enda uppfattning som ska betyda) vill inte störa; Samma hållning tar han in "Homeward". Den direkta anledningen till hjälp (spelad av Data) kan dock betraktas som något annorlunda, och Enterprise borde ingripa vid den tiden. Picards motivering är "Din viskning från mörkret har nu blivit en grund, vi kan inte vända ryggen."

Sammantaget visar båda episoderna en grundläggande motvilja mot att bryta mot statsdirektivet, men exceptionella förhållanden (data som spelar den direkta hjälpen, Nikolai Rozhenko som bjälkar byborna i "Homeward") får besättningen att vidta åtgärder, mer eller mindre villigt. Jag anser att bemanningen (och Picards) attityder till premiärdirektivet har förändrats så mycket.

    
svaret ges 05.07.2017 22:18