Få hjälp med att byta ut en lampa

2

Jag försöker byta ut mitt ljusarmatur. Detta är en grundläggande fråga men monterar jag tvärstången korrekt? Jag trodde alltid att de små hålen var för fixturen att fästa vid. Är det fel?

Eller ska jag använda de små hålen för de större skruvarna?

Med inställningsbilden har jag problem med att fästa ljuset genom nyckelhålsspåren (steg 4 i den medföljande bruksanvisningen). Skruvarna verkar vara för korta.

Ska jag få längre skruvar eller gör jag något felaktigt?

Nedanfinnsmanualenomdethjälper.

länk

    
uppsättning airtas 28.12.2015 01:18

1 svar

1

Först och främst gör ett par mätningar.

  • Kontrollera avståndet mellan de långa skruvarna som du har ställt in just nu och jämföra med avståndet mellan nyckelhålspåren på fixturbasen. De måste vara desamma.
  • Mät djupet från panelen så att nyckelhålsspåren sitter i den övre delen av armaturens övre kant. Detta avstånd måste vara lite mindre än det långa skruvhuvudets utsprång under takytan. Installationsguiden säger att utsprånget måste vara ca 1,2 tum. Om skruvarna är för korta kanske du förinstallerat dem i lådhålen för långt .. eller du måste skaffa längre skruvar.
  • Se till att du ansluter GND-kabeln från fixturbasen till de trådlösa jordkabeln i den elektriska lådan.

    Crossbar-installationen ser OK men det gör inte mycket för dig.

        
    svaret ges 28.12.2015 02:25