Är det möjligt att bestämma när händelserna av Archer äger rum?

1
Archer verkar äga rum i en uppfunnad tidslinje: Internet används vanligtvis av civila (som faktiskt började i mitten av 90-talet), I.R.A. är fortfarande aktiv (i den verkliga världen, de upphörde militära handlingar i början av 00-talet och avväpnade 2005), ryssarna är fortfarande sovjeter (som faktiskt formellt upphörde att vara fallet i slutet av 1991), Woodhouse är en veteran av WWI (som slutade 1918) var mor involverad i andra världskriget och så vidare. Dessa saker kunde nog inte hända samtidigt.

Eller kan de? Är det möjligt att bestämma när Archer äger rum?

    
uppsättning Wad Cheber 02.07.2015 20:17

1 svar

4

Per denna Rolling Stone-artikeln :

[It's] set in a vague, endless Cold-War era," says Neal Holman, a principal designer and art director for Archer. "The vague timeline allows us to cherry pick the stuff we like and ignore the elements that we don't. We can have muscle cars from the Seventies, computers from the Eighties and cellphones from the Nineties..."

    
svaret ges 02.07.2015 20:28